ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 2 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΑΚΗ»

ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ (XRISI ZIMI)·MONDAY, SEPTEMBER 24, 2018

1.         Η εταιρεία «ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», η οποία εδρεύει στη Σίνδο, επί του Δρόμου Α5 – ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία «FRANK AND FAME A.E.», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Κηφισίας αρ. 250-254, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διαφημιστική»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό από τη Χρυσή Ζύμη (ο «Διαγωνισμός»).
2.         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι 18 ετών και άνω, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.
3.         Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12:00 μμ μέχρι την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018 στις 23:59.
4.         Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει:
(i)    να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/xrisizimi (ο «Ιστότοπος»), και
(ii)   να αναγνωρίσουν την σχετική Instagram ανάρτηση (post) στον τοίχο του Ιστότοπου και να κάνουν comment σε αυτό το post, απαντώντας στην ερώτηση που το συνοδεύει.
5.         Με την παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται και η συμμετοχή κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό και, εφ’ όσον έχει κάνει comment στο post του Διαγωνισμού, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση των δώρων του, όπως περιγράφεται παρακάτω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα για μια μόνο συμμετοχή ανά ανάρτηση (σχόλιο).
6.         Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση όλων των παρόντων όρων, ώστε να δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης τυχερού. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων ή καταχώρησης αναληθών ή/και ψευδών στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών. Η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση των στοιχείων, που δήλωσε κάποιος συμμετέχων.
7.     Οι συμμετέχοντες με έγκυρη συμμετοχή θα λάβουν μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 , ώρα 13.00  μ.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής, για την ανάδειξη επτά (7) τυχερών και επτά (7) επιλαχόντων αντίστοιχα, για την περίπτωση που ο τυχερός αρνηθεί το δώρο ή αδρανήσει να αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία, για οποιοδήποτε λόγο, για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων στον Ιστότοπο ή αν καταστεί αδύνατη η επικοινωνία της Διαφημιστικής μαζί του για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού ή αν η συμμετοχή του τυχερού στο Διαγωνισμό ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα λόγω παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού. Οι νικητές θα κερδίσουν από μία (1) συμμετοχή  στο δίωρο σεμινάριο του Άκη Πετρετζίκη, που θα πραγματοποιηθεί στο Kitchen Lab τον Οκτώβριο του 2018, σε ημερομηνία και ώρα  που θα ανακοινωθεί στους κληρωθέντες – νικητές.
8.         Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στον Ιστότοπο μέσω Instagram comment ως απάντηση στο comment που είχαν κάνει για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Στη συνέχεια καλούνται οι τυχεροί να στείλουν τα στοιχεία τους με προσωπικό μήνυμα στον Ιστότοπο. Η Διαφημιστική θα επικοινωνήσει μαζί τους για να τους ενημερώσει σχετικά με την παρακολούθηση του σεμιναρίου. Οι νικητές μεταβαίνουν στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου με δικά τους έξοδα. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου.
9.         Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση του σεμιναρίου από κάποιον από τους κληρωθέντες, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
10.      Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server). Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν  και δεν έχουν  καμία ευθύνη για απώλεια, καθυστέρηση, εσφαλμένη αποστολή, καταστροφή, μη υποβολή, μη καταχώριση ή μη καταγραφή   συμμετοχής εξαιτίας πάσης φύσεως τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που επηρεάζουν την ηλεκτρονική ή άλλου είδους επικοινωνία, καταχώρηση και καταγραφή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν με την συμμετοχή τους σ’ αυτόν ότι δεν έχουν καμία αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής εάν τυχόν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία υπάρξει απώλεια, καθυστέρηση, εσφαλμένη αποστολή, καταστροφή, μη υποβολή ή μη καταχώριση και ή μη  καταγραφή συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία άλλως πώς ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα πάσης αξίωσης τους και κάθε  δικαιώματος να προσφύγουν ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής και καθόσον αναγνωρίζουν ότι πρώτιστος σκοπός του διαγωνισμού είναι η δια της συμμετοχής τους σ αυτόν διασκέδαση, ανεξαρτήτως εάν τυχόν ήθελε επισυμβεί οτιδήποτε εκ των ανωτέρω.
11.      Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.
12.      Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια και την Διαφημιστική για την παρουσίαση και χρήση του Διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, αυτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό και την απονομή των δώρων, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντα για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια και την Διαφημιστική όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
13.      Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του, καθώς και για κάθε λόγο που συνιστά ανωτέρα βία, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο, και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους με τον ίδιο τρόπο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε τροποποίηση δε, θα αναρτάται στον Ιστότοπο, με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι παρόντες όροι.
14.      Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στη διάθεση των δώρων στους τυχερούς. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία με τους κληρωθέντες  ή η μετάβαση κληρωθέντα στο χώρο πραγματοποίησης του σεμιναρίου για λόγους ανωτέρας βίας,  η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.  . Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και στο σεμινάριο., Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και του καθορισμού των νικητών που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.
15.      Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.
16.    Στα πλαίσια του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006), όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δημιουργούμενης εξαιτίας του Διαγωνισμού σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει στην Διοργανώτρια, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, σύμφωνα με το Νόμο και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η ίδια (https://xrisizimi.gr/nomiko-plaisio/), τα ως άνω στοιχεία του για τον ανωτέρω σκοπό. Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα εναντίωσης, διόρθωσης και διαγραφής) και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών.
17.      Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
18.      Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Η Διοργανώτρια μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους οποτεδήποτε. Κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στον Ιστότοπο. Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στην Διαφημιστική στο τηλ. 210 67 25 470.
19.      Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών.
20.      Διευκρινίζεται ότι ο παρόν διαγωνισμός δεν διεξάγεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης, (π.χ. χορηγίας, διαχείρισης ή έγκρισης) μεταξύ των διοργανωτών και του Instagram ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.