Κατάψυξη

Οδηγίες συντήρησης για Φύλλα Ζύμης και Έτοιμα προϊόντα Χρυσή Ζύμη:

Στο ψυγείο :  24 ώρες
Σε κατάψυξη(**) -120C: 1  μήνα
Σε καταψύκτη (***) -180C:  Μέχρι την ημερομηνία λήξης

Οδηγίες συντήρησης για τα Φρέσκα Φύλλα Ζύμης Χρυσή Ζύμη (φρέσκια ζύμη ψυγείου):

Διατηρείται στη συντήρηση του ψυγείου (4-60C) μέχρι την ημερομηνία λήξης. Όταν η συσκευασία ανοιχτεί, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν ανοιχθεί, μπορείτε να καταψύξετε το προϊόν πριν την ημερομηνία λήξης του και να το διατηρήσετε στην κατάψυξη (-180C) για επιπλέον 6 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, αποψύξτε το 2 ώρες πριν την χρήση.

Μην καταψύχετε ένα αποψυγμένο προϊόν!!

Χρυσή Ζύμη